250 euro për secilin qytetarë në Kosove nga kjo…?!

250 euro për secilin qytetarë në Kosove nga kjo…?!

Këtë ide e ka dhënë një vullnetar në luftën ndaj Co vi d-19, Shenoll Muharremi.Sipas tij, shteti nuk ka kapacitete që ta bëjë këtë për qytetarët.

Derisa ka marrë shembuj të ngjashëm nga vendet e rajonit, që tashmë kanë implementuar një ide të ngjashme.
Shikojeni reagimin e plotë: Nëse Kosova🇽🇰 i jep secilit qytetar të saj nga 250€ për me e ndihmuar ekonominë vendore, çka ndodhë? Po bankrotojshi për një masë kaq të vogël dhe thjeshtë.