72 orë para vd ekjes njerëzit fillojnë tii flasin këto gjëra… A e keni ditur?!

72 orë para vd.ekjes njerëzit fillojnë tii flasin këto gjëra… A e keni ditur?!

Pak para se të vdesin, njerëzit parandiejnë se janë duke shkuar diku nga kjo botë, ndiejnë se do të udhëtojnë.Disa madje i shohin të afërmit e tyre të cilët moti kanë vdekur, sikur kanë ardhur me i marrë ata.

Kështu pohon hulumtimi i fundit i kryer duke pasur për bazë bisedat me njerëzit që kanë kontakte të vazhdueshme me ata që janë pranë vdekjes styp re,lam per te lexuar me shum.