Aksldent i pazakont në Istog

Aksldent i pazakont në Istog
Një aksident i pazakont ka ndodhur në fshatin Kërninë, të Istogut ku janë përfshirë dy traktora.
Në aksident janë përfshirë dy traktorë nuk dihet së si ka ka ardhur deri të aksidenti dhe nuk ka të Iënduar.
Deshmi taret e rastit na kan derguar disa inq izime amatore per te pare videon live shtyp ne rek1am