Arr estimet Nga Sp ecialja, Ramush Haradinaj: Unë Vetëm ‘ZOTIT‘ I Kam Fr ikë Askujt Tjetër..

Shoqata të dala nga l ufta ditë më herët paralajmëruan edhe për arr estimet e para të urdhëruara nga Gj ykata Sp eciale, pas i.ntervi stimeve të shumta nga Pr okurorët e Dhomave të Sp ecializuara. Për këtë çështje u pyet edhe Haradinaj, njëkohësisht i intervistuar nga p.rokurorët në cilësinë e të d yshuarit. Ai thote se vetëm Zotit i kam fr ikë askujt tjetër. “Për ar restimet nuk di asgjë, duhet mi pyet ata që e kanë votu Gj katën” shtyp ne foton posht ketij shkrimi shih vidjeo deklaraten e Haradinajt.