As me truproje, as me xhipa luksi, ministri i shëndetësisë shkon në punë

Ndërsa, dallimi i dytë janë ministrat modest e të thjeshtë sikur Dr. Arben Vitia, të cilët sigurisht do të jenë racional dhe kursimtar gjatë qeverisjes. Për të ndërtuar politika “nga poshtë lart”, sikurse ka premtuar Kryeministri Kurti, si parakusht duhet të jenë të tillë ministra si Arbeni, e vepruar nëpër ambiente sikurse gjithë qytetarët e Kosovës, dhe jo në zyre e ambiente luksoze, makina luksoze, paga luksoze. PEr te pare vieon shtup ne rek’lamen me poshte