Bef ason Adelina Ismaili për Vjosën, Ajo është “N ona“ e gjithë Shqi ptarëve…

Bef ason Adelina Ismaili për Vjosën, Ajo është “N ona“ e gjithë Shqi ptarëve…

Këngëtarja Adelina Ismaili, që njihet për b indjet e saj po litike, i është përgjigjur një lexuesi rreth përk rahjes që ajo i bën Lidhjes Demokratike të Kosovës.Ndërkaq Adelina Ismaili i ka repl ikuar duke thënë se ajo e ka përkrahur gjithmonë LDK’në dhe Ibrahim Rugovën, madje edhe atëherë kur janë v r arë akti vistët e saj. Unë jam dhe mbetem nga te rra llat qe kam shuuuuumë kred ibilitet moral e profesional me iu drejtu votu esit te LDKse me p’oshtë shihni deklaraten e saj.