Burri i saj humb jetën në Afganistan. Kur kontrollon laptopin e tij, ajo gjen diçka që i mori frymën…

Është shumë e tris htueshme të shohësh se për shkak të luf tërave, shumë ushtarë që i shërbejnë popullit të tyre humbasin jetën, duke lënë familjet e tyre në mës hirën e dës hpërimit dhe paf uqisë.

Edhe më e tr ishtë është kur ka fëmijë, të cilët kurrë nuk do të jenë me fat sa të rriten me të dy prindërit sht1pe rek1am dhe sh1ko videon: