‘Çartet’ Haradinaj: O Albin a të kum thanë qe, veç po luajnë me ty ,ajde te une se ti je i…

Ramush Haradinaj kishte ref.uzuar të niste nga Qeveria zhb.ërjen e Gjy.katës Sp.eciale. Por, kishte përk.rahur nismën e deputetëve, të cilët dë.shtu.“Taksa 100 për qind ndaj produkteve me origjinë nga Serbia dhe Bosnja e Hercegovina, ka qenë një nga vendimet më të rëndësishme që kemi marrë si Qeveri dhe falë kësaj, ne kemi orientuar ekonominë dhe bashkëpunimin tonë.“Është inkurajues fakti që sipas këtij hulumtimi, konstatohet se taksa 100% ka rrit prodhimin vendor, punësimin, por edhe besimin në produktet tona, dhe ky ka qenë një nga synimet e mia si kryeministër me p’oshtë n’diqni ⁹deklaraten e tij.