Çm.endin Va.jzat Shqiptare: Po pse me.shkujt Shqiptar nuk e kanë sikur të Se rbeve, ata janë të tërbuar në sht.rat.

Shqiptaret nuk po heqin dorë nga martesa me serbët. Madje kohëve të fundit martesat po vazhdojnë masivisht.Disa nga serbët janë kundër këtyre martesave. Këtë e kanë vërtetuar disa komentues të Telegrafit serb të cilët kanë thënë se këto martesa janë të gabuara.Mirëpo ka të tillë që mendojnë ndryshe duke thënë se gratë shqiptare janë vetësakrifikuese. ……Shtiyp R3kl.amen me poshte dhe shiko vijdeon e plote.