Dafina Zeqiri gjysmë e zhv eshur, bën lëvizje pro voka  tive para pasqyrës (Video)

Dafina Zeqiri gjysmë e zhv eshur, bën lëvizje pro voka tive para pasqyrës (Video)

Ajo në rrj ete sociale po publ ikon imazhe të ndryshme të cilat shpesh herë përcillen me kritika.Mirëpo Dafina fansave që e përkrahn po u qëndron gjithmonë afër. Para disa minutash ajo i ka bërë disa lëvizje prov okative para pasqyrës dhe shihet gjysmë e zhve shur në këtë postim shtype rekl,am dhe shiko vide,on