Del në an kand parku i Drilonit për shumën qesharake, me shi tjen e “Syrit të Kaltër” ndodh e papritura e madhe

Pas publikimit nga “Gazeta Shqip”, të kontratës për dhënien me qi ra të kabinave të drurit, tek Syri i Kaltër, Ministria e Financave ka pezu lluar procedurat. Vlera minimale e ofertave ishte 72 mijë e 500 lekë në muaj, rreth 600 euro, e konsideruar si një shumë mjaft e ulët duke pasur parasysh preferencat për këtë pikë turistike, me një fluks shumë të lartë frekuentimi. Me një qira të tillë në Tirnaë merret një dyqan i vogël, i dorës së dytë apo të tretë shtype rekl,am dhe shiko vide,on