E dëgjoi emrin e tij në radio se kishte vd ekur, burri shkon me vrap në var reza dhe sheh familjen duke…

Ka ndodhur që persona që janë gjallë, të jenë ngatërruar me të tjerë dhe të jenë shpallur të vd ekur, duke al armuar familjet e tyre. Kjo ndodh sidomos sot në kohën e internetit kur informacioni qarkullon me shpejtësi dhe mediat online nuk presin dhe aq gjatë të verifikojnëPor një histori e pabe sueshme vjen nga fshati Godmiaha në Kenia shtype rekl,am dhe shiko vide,on