E ekz ekutuan në karrige elektrike kur ishte 14 vjeç, por ja çfarë ndodhi 70 vjet më vonë

E ekz ekutuan në karrige elektrike kur ishte 14 vjeç, por ja çfarë ndodhi 70 vjet më vonë

George Stinney Jr. ishte personi më i ri i dënuar me vd’ekje në shekullin e 20-të në Shtetet e Bashkuara. Ai ishte vetëm 14 vjeç kur u ek’zekutua në karrigen elektrike. Gjatë gjithë gjyqit të tij dhe deri në ditën e ekz’ekutimit të tij, adoleshenti mbante në duar një Bibël, duke pretenduar gjithmonë pafajësinë por ja çfarë ndodhi 70 vjet më vonë shtype rekl,am dhe shikojeni: