E shtrenjta gjyshe mi jepte gjithmonë këto këshilla/ Nuk kam për t’i harruar ndonjëherë, o e mira gjyshe sa shumë po më mungon

Fe rri dhe parajsa nuk ekzistojnë. Ne i jetojmë ato në tokë, duke u dënuar ose shpërblyer.

Nuk është e nevojshme të bësh gjithçka. Mëso të jetosh thjesht.

Ji vetvetja dhe mos prit të të kuptojnë të tjerët.

Kushtoji vëmendje veprimeve të njerëzve dhe jo fjalëve të tyre, ato i merr era.