EPlKE/ Kamera E Shkollës Kap “F Antazmën” E FRlKSHME (Video)

Ajo bëri rr ëmujë Disa pamjetë pamë.shirës së pashpjegueshme të një “f;antazme” janë shpërndarë miliona herë në internet dhe njerëzit janë duke u fr;ikësuar nga pamjet jonormaIe. Ndërkohë që në shkolla shpesh është dukuria që askush nuk dëshiron ta marrë fajin, fa;jtori pas rrëmujës së bërë në këtë video vërtet është një mi;ster JA DHE VIDEO SHTYPE REKL,AM DHE SHIKO VIDE,ON E ME POSHTME: