Erdogan shkakton “të rmet” në Beograd, E gjithë Ballkani do të jetë e Shqiptarëve!

Sipas gazetës turke “Star”,Serbia nuk do të e.kzistojë më,por do të jenë shqiptarët që do të shtrihen deri në t.erritoret serbe.Erdogan thotë që Shqiptarët do ta s.undojn Ballkanin në të ardhmen.Ky f.akt i ka t.ërbuar mediat serbe,duke pasur parasysh m.arrëdhëniet e Serbisë me Turqinë, por edhe me Shqipërinë.Ja çfarë shkruan njëra prej mediave serbe shtyp ne foton posht ketij shkrimi shih pamjet.