Fansi e kap nga mbrapa dhe nuk e lëshon Taynën, intervenon/sigurimi…

Fansi e kap nga mbrapa dhe nuk e lëshon Taynën, intervenon/sigurimi…
Sht1pe v1deon e me poshtme p3r vazhd1min e plot3 t’lajmit:JA DHE VIDEO:

Fansi e kap nga mbrapa dhe nuk e lëshon Taynën, intervenon/sigurimiShkruan lajmi.net. Artistja nga Prizreni përj etoi një in cident të vogël në një k lub na te gjatë performimit, në momentin kur ajo zgjati dorën tek publiku njëri nga ta nuk ia lëshoi dorën asaj,hipi lart dhe e kapi nga mb rapa atë, deri sa vet Tayna përdor pak for cë për tu liruar. рër me shum ju paraqesim në video pamjet e plota.