Frashër Krasniqi “selam“ Kurtit për Gjykatën, o Albin o burrë ku i la fjalët?

Frashër Krasniqi “selam“ Kurtit për Gjykatën, o Albin o burrë ku i la fjalët?

Kur Vetëvendosje vjen në p.ushtet, ne do t’ju m.brojmë nga Gj.ykata S.peciale.” Kështu i d.rejtohej Albin Kurti dikur Hashim Thaçit. Kurse sot kur Gj.ykata S.peciale po i fton një nga një ish-k.omandantët e U.ÇK-së, as d.eklaratë m.brojtëse nuk po l.ëshon. Se lëre më të bëjë d.içka siç kishte p.remtuar.Dhe nuk po flasim këtu vetëm për k.omandantët e partive tjera. Ai nuk po i m.bron as Rexhep Selimin e Gani Krasniqin që i ka në partinë e vet me p’oshtë shihni deklaraten e tij.