Godet Arbana Xharra:”Ku është Ai Zoti juaj pse nuk ju mbrojti dje” (Video)

Mu në zemrën e kësaj trond.itjeje, fetarët do të bënin shumë mirë të na kursejnë nga deklaratat e tyre idi.ote, duke na sugj.eruar gjoja Zoti i tyre dë.noi shqiptarët apo se ekzi.stenca e këtij populli va.rret nga disponimi i Zotave të tyre. Mbani për vete nëse e ndieni veten mirë me mend e me botë. E kanë vendosur të reflektojnë si idi.otë të thellë edhe në shekullin 21 me p’oshtë shihni deklaraten e saj duke e ha apur re ekla amen qe shih/ni.