Habit 44-vjeçarja: Bëra s*ks me burrin 2 orë pasi bëra bebin

Pas shtatzënisë dhe lindjes, t rupi i një gruaje nevojë për pu shim. Por në disa r aste nuk ndodh kështu.
Rasti i një gruaje ka habitur gjithë botën. Pasi lin di si tregon ajo pati rapo rt fi zik me të shoqin. Shumë gra nuk do të ki shin guxim ta bënin atë që bëri ajo.

Gruaja 44 vjeçe, Deborah Hodge e ka pra nuar hapur se pasi sol li në jetë fëmijën e saj pati ra port me mjekun dhe këtë gjë e tha në tel evizon. Gruaja është nga Anglia.

Gruaja thotë se pati r aport dy orë pasi lin di fëmijën. Ajo thotë se pati shumë hor mone dhe nuk mundi ta kont rollonte veten. Madje gruaja tha se nëse femrat ndje njnë ta bëjnë një gjë të tillë le ta bëjnë.

Ajo shto n:

Nuk ka asgjë të gab uar dhe nuk është t urp. Po unë dhe burri im kemi bërë s*ks dy orë pasi lin da në dhomën e spitalit. Kjo është e shën detshme.

Burimi: The Sun/ Përktheu dhe përshtati: Revista Ora.