Habit hoxha nga Peja: Nuk ka botë tjetër, ja çfarë ndodh pasi ndërron jetë

Drilon Gashi, ho xhë me profe sion, për mome ntin i suspe nduar nga Bash kësia Islame e Kosovës ka qenë i ftuar në em isio nin.

Aty tregoi pse BI K-u e ka suspe nduar nga të qen urit ima m në Xhaminë e Vitomericës në Pejë.Ai ndër të tjera shtoj se djal li (dr eqi) nuk ekzis ton mirë po ai shkoj edhe me tut je duke thënë se nuk ka botë të përte jme e as xhe net e as xhehn em.