Ho xha nga Maqedonia: Vajzat nuk kanë të dre jtë të zgj edhin me kë të mart ohen (Video)

Është tashmë e njohur se shumica e imameve shqiptarë janë shumë misog jinistë. Por, disa dekl arata të tyre nuk mund të cilësohen vetëm si qëndrime të tyre dhe liri e shprehjes ngase janë nxitje e diskriminimit dhe paragjykimit.Njëra nga këto është edhe deklarata e imamit nga Maqedonia, Sadullah Bajramit se gratë nuk duhet të zgjedhin më kë të martohen PRIT 5 SEKONDA DHE Shtype relamen dhe shiko pamje ekskluzive vetem per ju