I DËNUARI ME 12 VITE IK NGA BU RGU DUKE U NGJITUR SI ‘SPIDERMAN’ NË TELAT E MPREHTË (VIDEO)

I DËNUARI ME 12 VITE IK NGA BU RGU DUKE U NGJITUR SI ‘SPIDERMAN’ NË TELAT E MPREHTË (VIDEO)

olicia në Cambridgeshire të Anglisë ka prezantuar videon ku shfaqet lituanezi i njohur vetëm si Urbonas, që ngjitet nëpër telat e mprehtë si një ‘Spiderman’. Me të kaluar atë pjesë, ai ka rënë në pjatën e antenës satelitore dhe në kulm.
Pasi u kap, ai tha se nuk kishte dashur të arr atisej, vetëm se deshi të kishte për një moment vëmendjen e atyre që ndajnë drejtësi.

“D ënimi me 12 vite bu rg është ab surd, unë nuk kam bërë asgjë”, ka thënë Urbonas, që është gjetur fajtor për pe dofili.

Megjithëse kërkimi për të nuk zgjati shumë dhe ai u dorëzua pa rezistencë, nuk bëri asgjë për të zbutur dënimin, por iu shtua për edhe 16 muaj të tjerekliko rek lamen meposhte dhe shiko videon gjate ikjes…