I Merr Gjoksi F lakë Gjatë Ndërhyrjes Ki rurgjikale, M jekëve Iu Ndodh E Papritura Gjatë Operimit

Një burrë mori fl akë gjatë një ope racioni në zemër, zbuluan kir urgët. Sasitë e mëdha të oksigjenit dhe an estezisë rridhnin nga një vrimë e pacientit në mushkëri dhe, kur një nga mjetet e kirurgut e preku, sh përtheu një z jarr i vogël.Mjekët në spitalin e Austin në Melburn, Australi, zbuluan se si ndodhi incidenti në gjoksin e 60-vjecarit.Ndërsa kirurgët po fillonin një oper acion për të riparuar një vr imë në aortën e tij (arteria kryesore jashtë zemrës), ata ia shpuan një nga mushkëritë e tij aksid entalisht. Shtyp ne rek lame dhe lexo lajmin e plote i cili po le nam.