Islamofobi Myftaraj: Çdo besimtar musliman është terr orist potencial sikur termeti nga Z….

Çdo besimtar musliman është terr orist potencial përveçse kur vërteton të kun dërtën– Shkruan ne Facebook Kastriot Myftaraj. Islami si religjion ka një veçori në krahasim me religjionet e tjera. Libri i shenjtë i Islamit, Kurani është, në pjesën më të madhe të tij, një manual me udhëzime që supozohet se Zoti (Allahu) i ka dhënë të zgjedhurit prej tij si profet, Muhamedit, për të marrë nën kontroll me dh unë qytetin e shenjtë arab Mekën me p’oshtë n’diqni deklaraten e tij.