Iu kerkojne te flejne në këmbim të notës, ky është universiteti shqiptar që ka numrin më të lartë të pedagogëve “qejflinj”

Një anketim i kryer nga Komiteti Shqiptar i Helsinkit, që u shtri në katër universitete në vend, në atë Shkodrës, Durrësit, Elbasanit dhe Vlorës, doli në përfundimin se një në katër studentë ka qenë subjekt i kërkimit të fav.oreve sek. suale në këmbim notës ja dhe vi,,deo sht,ype rekl,am dhe shiko vide,on