Iu kerkojne te flejne në këmbim të notës, ky është universiteti shqiptar që ka numrin më të lartë të pedagogëve “qejflinj”

Iu kerkojne te flejne në këmbim të notës, ky është universiteti shqiptar që ka numrin më të lartë të pedagogëve “qejflinj”

Një anketim i kryer nga Komiteti Shqiptar i Helsinkit, që u shtri në katër universitete në vend, në atë Shkodrës, Durrësit, Elbasanit dhe Vlorës, doli në përfundimin se një në katër studentë ka qenë subjekt i kërkimit të fav.oreve sek. suale në këmbim notës ja dhe vi,,deo sht,ype rekl,am dhe shiko vide,on