Iu për mb yt apartamenti, 93-vjeçari qël lon me a rm ë në dy këmbët administratorin e pallatit (VIDEO)

Një 93-vjeçar në Teksas qël loi me a rm ë zj ar ri në të dy këmbët administratorin e një kompleksi pallatesh, pasi apartamenti i tij ishte pë rm by tur nga uji.
I ir ri tuar në maksimum, i moshuari shkoi në zyrën e administratorit dhe e fa jë soi atë për pë rm byt jen e banesës së tij. Pas një debati, ai nxori pi st ole tën dhe e qël lo i të riun dy he rë, në të dy këmbët e tij. Ndërsa po lic ia u njoftua nga një punonjëse. Per te pare videon shtyp ne rekl,amen me poshte