Ja çfarë ndodhi me Burdushin

Gjykata Themelore në Prizren, sot do të shpallë a.ktgjykimin për Hysri Peqanin, të a.kuzuar për m.ashtrim, raporton Gazeta Express. Në ora 14:00, jepet fjala përfundimtare për këtë rast, derisa Peqani a.kuzohet se me qëllim të përfitimit të k.undërligjshëm të dobisë pasurore për vete apo për personin tjetër ose për t’i sh.kaktuar d.ëme materiale e kishte m.ashtuar Qazim Pulatanin, shtetas amerikan me p’oshtë shihni videjon nga gjykata.