Ja çfarë thotë Kur’ani për tërmetet dhe pse ndodhin ato

Tokat shqiptare janë dridhur nga një tërmet i fuq ishëm i cili ka sjellur fr ikë tek qytetarët. Deri më tani janë raportuar për 51 persona të vde kur, shkruan Gazeta NewBorn. Por çka thuhet në librin e shenjt të fejes Islame në Kur’an për tërmetet. TËRMETI
“Kur të dridhet Toka me tron ditjen e saj (të fundit), kur të nxjerrë barrët nga brendia e saj e njeriu të thotë: “Ç’po i ndodh asaj?!” Atë Ditë ajo do të tregojë lajmet e saj, sepse Zoti yt e ka frymëzuar atë. Atë Ditë njerëzit do të paraqiten grupe-grupe, që t’u tregohen veprat e tyre: kush ka bërë ndonjë të mirë, qoftë sa një thërrmijë, do ta shohë atë, e kush ka bërë ndonjë të keqe, qoftë sa një thërrmijë, do ta shohë atë.” (Kuran, surja 99)