Jovanoviç: Unë e dua popullin Shqiptar edhe pse jam serbë ata jan popull besnik!

Jovanoviç: Unë e dua popullin Shqiptar edhe pse jam serbë ata jan popull besnik!

Lideri i Partisë Liberale Demokratike në Serbi, Cedomir Jovanoviç ka deklaruar se stab.ilieti i Serbisë është i mundur vetëm brenda kuadrit të int.egrimit euroatlantik dhe nga kri.jimi i marrë.dhënieve të mira me Kosovën. Jovanoviç tha se sovraniteti i Serbisë “nuk mund të vërtetohet duke pretenduar se ekz.iston aty ku është në realitet”, shkruan Blic i Serbisë. Unë jam i mendimit se populli shqiptarë është i fjalës dhe jan besnik me p’oshtë n’diqni deklaraten e tij.