Jovanoviç: Unë E Dua Popullin Shqiptarë Edhe Pse Jam Serbë Ata Janë Një Popull Shumë Besnik!.

Lideri i Partisë Liberale Demokratike në Serbi, Cedomir Jovanoviç ka dekl.aruar se sta.bili.eti i Serbisë është i mundur vetëm brenda kuadrit të int.egrimit euroa.tlantik dhe nga kri.jimi i marrë.dhën.ieve të mira me Kosovën. Ai vazhdoi duke thene se, unë jam i mendimit se populli shqiptarë është i fjalës dhe janë besnik, une e dua popullin shqiptarë tha Jovanoviç. Shtt.ipp rrekll,ammen per te kk shyyr v1djon pr,it 5 se,konda qe te ha,ppet.