Kastriot Myftaraj fyen rend l’uftëtarët e Kumanovës: Ata l’uftuan për para, janë tra dhtar

Kastriot Myftaraj, së fundmi kërkon të tërheqë vëmendje me heronjtë e Kumanovës. Ai ka deklaruar se ata që l.uftuan në Kumanovë nuk meritojnë te quhen heronj, dhe se sipas tij ata janë d.ënuar shumë pak.“E vërteta mund të dh.emb, por për mendimin tim ata ishin thjesht disa m.ercenar qe l.uftuan për para. “Ata u munduan te fillonin një k.onflikt midis Kosovës dhe Maqedonisë”, ka deklaruar Myftaraj kliko re/kl,amën shiko vide,on më poshtë.