Këtë artikull duhet ta lexojnë ata që nuk kanë eksperiencë në s ks ose që janë akoma të v.irg jër

Nëse do të ndiqni këto këshilla hera e parë do të jetë e kënaqshme!Së pari ndjeni siguriËshtë mjaft e rëndësishme që të ndjeni të sigurt përpara se.ksit. Siguroni që partneri juaj ka përdorur pre.zervativ se sëmundjet ë ndryshme mund të transmetohen gjatë aktit se.ksual. Gratë e vi.rgjëra kanë gjasa më shumë për t’u infektuar se sa meshkujt, në raste mospërdorimit të masës mbrojtëse shtype rekl,am dhe shiko vide,on