Këto Pamje nga Tërmeti ju kan ikur, Shikojeni si u shemb Fabrika në Durrës!

Këto Pamje nga Tërmeti ju kan ikur, Shikojeni si u shemb Fabrika në Durrës!

Këto janë pam.jet rrën.qethëse të shem.bjes së fabrikës në zonën e Shkozetit të Durrësit. Kamerat e sigu.risë kanë fil.muar momentin e shem.bjes së fabrikës nga lëk.undjet e for.ta siz.mike. Pas godi.tjeve fat.ale, edhe kamera e sig.urisë pëson def.ekt për shkak të shem.bjes së objektit. Në momentin e rënies së tër.metit, brenda fab.rikës ndodhej presidenti i firmës, i cili kishte mbetur i bll.okuar nën rrënoja shtyp ne foton posht ketij shkrimi n’diqni vidjeon.