Ku ndodhet ajo? Njihet ndryshe si “Unaza e Zja rrit”, vendet që preken nga tër metet dhe vullk anet (Video)

Ku ndodhet ajo? Njihet ndryshe si “Unaza e Zja rrit”, vendet që preken nga tër metet dhe vullk anet (Video)

Unaza e Zj arrit është një zonë e madhe në pellgun e Oqeanit Paqësor, ku ndodhin një numër i madh i tërme teve dhe shpërth imeve vull kanike.Eshtë pikërisht kjo zona ku ndodhin 90 përqind e tërmeteve në botë dhe 81 përqind e vullkaneve.Prania e një rripi të aktivitetit vullkanik që rrethon Oqeanin Paqësor është vërejtur në shekullin e 19-të shtype rekl,am dhe shiko vide,on ja dhe video: