Ky është shkaku që do ta çojë botën në Lu ftën e Tretë Botërore

Në Ditën Botërore të Ujit, ekspertët politikë dhe shkencëtarët nga Forumi Botëror Ekonomik pub.likuan raportin në të cilin theksojnë se në të ardhmen luf.tërat do të zhvillohen për shkak të këtij lëngu të çmueshëm.Lu.fta e Tretë Botërore do të bëhet për ujë shtype rekl,am dhe shiko vide,on: