Ky Lajm Shkakton “Të rmet” Në Serbi, SHBA Dhe NATO Po E Përkrahin Krijimin E Shqipërisë Së Madhe

Fr ika e serbëve është mundësia për Shqipërinë e Madhe, bashkimin e Kosovës me Shqipëri.Fri ka bëhet më e madhe edhe pas formimit të qeverisë.P,lani i tyre është ndërtimi i Shqipërisë së Madhe. Për këtë ata pretendojnë t’i marrin Malit të Zi një pjesë të terr itorit.Për këtë fa tkeqsësisht SHBA dhe NATO po e përkrahen verb alisht këtë pol itikë” thuhet ndër të tjera në një gazetë serbe shtyp ne foton posht ketij shkrimi shih vidjeon.