Ky njeri pritet të dalë nga b urgu në vitin 2023: Arsyeja që ishte dën uar me 30 vite, është se…

James Robert Scott është personi i cili do të lir/ohet nga bu/rgu në vitin 2023, mirëpo arsyeja se pse ai qëndroi në bu/rg 30 vi/te është shumë interesante.

James Robert Scott, i njohur ndryshe edhe si Jimmy, në vitin 1993 në Missouri, vendosi të shka/tërronte një pjesë të argjinaturës të lumit Mississippi për të përmbytur rrugën dhe për të bllokuar bashkëshorten e tij Suzie, e cila punonte nga ana tjetër e lumit, me qëllim që të bënte një festë dhe të pinte me shokët.

Mirëpo ky veprim i tij nuk doli edhe aq i duhur, pasi që dë/mi ishte shumë i madh. Ai me veprimin e bërë përmbyti mbi 57 kilometra katrorë tokë dhe gjithashtu u bë i pamu/ndur përdorimi i një ure për 71 ditë. Pra më shumë se 14 mijë hektarë tokë ishin nën ujë dhe kjo ishte një dë/m i madh financiar, ku u vlerësua se edhe dë/mi ishte qindra mij/ëra dollarë

Në lidhje me veprimet e tij që sh/kaktoi “Përmbytjen e Madhe”, James përf/undoi në bu/rg duke u dë/nuar me 30 vj/et heqje lirie. Ai pritet që në vitin 2023 të lir/ohet nga bu/rgu. Më poshtë keni fotografinë e tij dhe përmbytjet që ai kishte shkaktuar.