Lajm i madh vjen nga Hashim Thaqi për Shqiptarët e Luginës, Ju betohem se unë…

Lajm i madh vjen nga Hashim Thaqi për Shqiptarët e Luginës, Ju betohem se unë…

Marrëveshja paq.ësore e baz.uar në korr.igjimin e kuf.irit ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, në rast se arrihet, do të jetë krejtësisht në përpu.thje me të drejtën ndërk.ombëtare. Një marrëveshje e tillë, Kosovës i si.guron njohjen for.male nga Serbia dhe bashkëngjitjen e Preshevës, Medvegjës dhe Bujanocit, si dhe i hapë rrugë të sigurt për anëtarësim në BE, NATO dhe OKB. Marrëveshja pa.qësore e for.con sta.bilitetin duke mbyllur vatrën e fundit të konf.liktit në Ballkan me p’oshtë shihni deklaraten e tij.