Lutfi Haziri: Sa te jem unë gja llë Albini ku rrë Kryemi nistër, ai është veç një …

Lutfi Haziri: Sa te jem unë gja llë Albini ku rrë Kryemi nistër, ai është veç një …

Koordinatori kryesor për bisedimet mes LDK-se dhe VV-se Lutfi Haziri, ka thënë për media se Albin Kurti nuk do te behet Kryem inistër asn jëherë nëse nuk arrin qe te paj tohet me kushtet e Lidhjes Demokratike te Kosovës dhe se për ketë ka dyshime te mëdha. “Janë duke kërkuar çka nuk kërkohet, janë duke kërkuar qe te bëhemi patericë e tyre dhe ketë LDK-ja nuk e ka toleruar dhe nuk e toleron asnjëherë” “Nuk mendoje qe ai do te behet Kryeministër, sidomos pa ndryshuar qëndrimet me p’oshtë shihni videjon.