Lutja qe te jep te gjitha miresite e botes dhe te largon cdo te keqe

Lutja qe te jep te gjitha miresite e botes dhe te largon cdo te keqe

Lutja qe te jep te gjitha miresite e botes dhe te largon cdo te keqe.Lutjet shume domehtnese jane ato fjale te cilat mbajne pak fjale por me shume kuptime, keto kuptime permbledjine miresiene dynjase dhe ahiretit sikur : qe ka thene Muhammedi alejhi selam ne lutje ” O Allah Zoti yne na jep te mira ne dynja dhe na ruaj nga denimi i zj’arrit”,transmeton Buhariu dhe Muslimi dhe te tjera…