Me d orën tek “z ogu”, aktorja shqiptare: Unë e di çfarë do ky popull (Video)

Me d orën tek “z ogu”, aktorja shqiptare: Unë e di çfarë do ky popull (Video)

Rreth një vit më parë thuajse asnjë nuk e njihte, por pasi inter pre toi “Zoin” në LLT, Megi Pojani u shndërrua në një “star” të rrjeteve soc iale. Tashmë të rinjtë e njohin dhe shumë vajza e djem e adhurojnë mënyrën e saj të të jetuarit dhe të të sjel lurit.Këtë e tregojnë numri i ndjekësve dhe mesazheve që Megi merr çdo ditë në Instagram e rrjete të tjera socia le. Dihet që fama ka të mirat dhe të këq ijat e veta, por vajza ka ditur ta menaxh ojë sic duhet ja dhe video shtype rekl,am dhe shiko vide,on: