Me një grua dhe “të tmer shmin e Sukthit”, kush e shoqëronte pr okurorin Ndoja në momentin e ate ntatit (Video)

Muharremi është një person me prec endetë pe nalë dhe njihet si ‘i tmer rshmi i Sukthit’. Ai gjithashtu është një nga personat që kanë rr ahur biznesmenin Faad Mitri, ngjarje e ndodhur në vitin 2016.Identiteti i femrës nuk është bërë ende i ditur. Muharremi ndodhet në spital në gjendje kritike, ndërsa Ndoja është jashtë rezi kut për jetën ja dhe video si ndodhi shtype rekl,am dhe shiko vide,on: