Me nxorri ‘se.kretin’ e motres! Për të paburrin Berisha që i vuri fl akën vendit në rini dhe merret me gra në pleqëri

Berisha sot është marrë me mua dhe motrën time e cila punon në Drejtorinë e Përgjithshme të Doganave si dëshmi e lidhjes time me Ramën.

Doktor, motra ime ka filluar punë në dogana pasi ka fituar konkursin në vitin 1999 që e organizonte KAM Albania, misioni i BE pranë doganave shqiptare që ishin bërë fije fije nga ‘97-ta jote ja dhe v1deo sht1pe rek1am dhe sh1ko v1deon: