Mendoni si për fëmijën tuaj/ Vogëlushja 4-vj eçare ka nevojë për ndihmën tuaj o shqiptarë është shumë së murë, hapni zemrën për të

Leandra Selimi nga Mitrovica ka nevojë që ur gjentisht të dërgohet për shërim jashtë vendit.

Katërvj eçarja vuan nga një së mundje e rë ndë e quajtur ATROFI SPINALE MUSKULARE që është sëm undje e patr ajtueshme në Kosovë. Shuma që nevojitet për trajtimin e vogëlushes është 200 mijë euro, deri tani janë grumbulluar një pjesë e të hollave, andaj duhen 35 mijë për tu mbushuar shuma e plotë për shërimin e vogëlushes.

Familja nuk ka mundësi ta sigurojë shumën e nevojshme financiare, prandaj kërkon ndihmën e atyre që kanë vullnet dhe mundësi të ndihmojnë.