Merkel jep lajmin e madh, Kjo vlen edhe për Shqiptarët që jetojnë në Gjermani

Qeveria gjermane ka arritur një k.ompromis për rritjen e pensioneve për pensionistët me të ardhura të u.lëta. Plani i Qeverisë gjermane do të m.bulojë gjithashtu punonjësit me të ardhurat më të ulët, të cilët k.ujdesen për fëmijët ose të afërmit, pa s.pecifikuar detaje. Plani, i cili përfshin ata që marrin më pak se 1,250 euro ose çifte që marrin së bashku jo më shumë se 1,950 euro në muaj, do të hyjë në fuqi në vitin 2021 me p’oshtë shihni deklaraten e saj.