Motrat BlNJ AKE martohen me vëIIezërit BlN JAK, shikoni re agimin e dasmorëve (Foto/Video)

Ekzistojnë rraste të rralla kur binjakët apo binjaket janë ide ntike, por një gjë e tillë ka hu tuar edhe më shumë dasmorët, kur dy vëllezër binjakë janë martuar në të njëjtën ditë me dy motra binjake. Derisa çi ftet po i afroheshin altarit, mysafirët filluan të ndjehen të hut uar për faktin se nuk mund të bënin dallimin e vëllezërve dhe motrave binjake nga Rusia, të cilat kishin veshur fustanet e njëjtë ashtu sikurse vëllezërit binjakë që kishin rroba të kaltra,shtyp re,kIamn dhe shikoje pamjen e plotë.