Motrat pro.vokojnë Julian Deden. Ai tenton të zh vishet në emision

Motrat pro.vokojnë Julian Deden. Ai tenton të zh vishet në emision
Motrat Ela Muja e Anila Muja pr ovokuan shumë aktorin Julian Deda.
Ne minutën e 52 ato e pr ovokuan duke i treguae këmbët e ta tuazhet.
Shikoni si reagon Juli. duke shtypur ne rek1amen me poshte