Myftaraj vjen edhe me një deklaratë për Turqinë, Ata jan armiku më i madh i Shqiptarëve! (Video)

Myftaraj vjen edhe me një deklaratë për Turqinë, Ata jan armiku më i madh i Shqiptarëve! (Video)

“Analisti nga Tirana,Kastriot Myftaraj i cili nje dite me pare beri nje deklarat mjaft te fo rte qe shka ktoi re.agime te shumte ne oponion e qe kishte te bente me ndihmat e Turqise per familjet e pre kura nga termeti ne Shqiperi, ku i quajti pak. Islami si religjion ka një veçori në krahasim me reli.gjionet e tjera me p’oshtë n’diqni deklaraten e tij.