Ndodh në Kosovë! Baba e bën vajzën për s’pital veç pse e zuri duke pirë duhan fshehtas

Ndodh në Kosovë! Baba e bën vajzën për s’pital veç pse e zuri duke pirë duhan fshehtas

30 ditë p.araburgim i janë caktuar nje babai nga Prizreni, i cili 3 ditë më parë e rr.ahu vajzën e tij Një muaj p.araburgim është vendosur ndaj të pandehurit nga Prizreni për veprën p.enale l.ëndim i lehtë trupor.Prizren saktësisht në shtëpinë e tij familjare, me qëllim që t’ i shkaktoj l.ëndime t.rupore personit tjetër dhe atë të dëmtuarës – vajzës së tij në atë mënyrë që pasi e kishte vërejtur të d.ëmtuarën duke konsumuar cigare shtyp ne foton posht ketij shkrimi shih pamjet.